Foto: Bojana Lukac

Planer, program och delområden i Västra Hamnen

Västra Hamnen är ett av Malmös största utbyggnadsområden. Fullt utbyggd kommer stadsdelen att rymma runt tjugotusen boende och nästan lika många arbetsplatser.  

Västra Hamnen är indelat i olika delområden och projekt. Första etappen Bo01 började byggas 2001 och de sista byggprojekten beräknas stå klara runt 2035.

Översiktsplanen för Västra Hamnen är det övergripande styrdokumentet för planeringen av hela området, medan detaljplanen, som namnet anger, visar mer detaljerat hur en plats ska användas. Dessutom finns det olika program och riktlinjer som styr hur området ska utformas.

Senast ändrad: 2019-10-18 16:02