Citadellsfogen

Citadellsfogen i korsningen Mariedalsvägen/Citadellsvägen.

Citadellsfogen i korsningen Mariedalsvägen/Citadellsvägen.

Citadellsfogen är Västra Hamnens entré i sydväst. Söder om området ligger Malmöhus slott och västerut breder Öresundsparken och Ribersborgsstranden ut sig. 

Området kommer även fortsättningsvis att hantera mycket bil- och kollektivtrafik, men förutsättningarna för fotgängare och cyklister ska förbättras. På sikt kan området få en tät och blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter.

Då Limhamnsbanans gamla sträckning går genom området, har den blivit strukturbildande för området. Genom omvandlingen ska också Turbinkanalen göras mer synlig och tillgänglig.

För den östra delen av Citadellsfogen, i kvarteret Abborren, finns en färdig detaljplan för bostäder kontor och centrumverksamheter.

Vill du veta mer?


Värdeprogram för Citadellsfogen (pdf, 6.6 MB)


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2019-11-26 11:27