Flagghusen

Öppna gröna platser i Flagghusen, foto Bojana Lukac

Öppna gröna platser i Flagghusen, foto Bojana Lukac

2007 flyttade de första hyresgästerna in i området.  Flagghusen består av 626 lägenheter varav 62 % är hyresrätter och övriga är bostadsrätter. I området finns även en förskola, ett LSS-boende samt kontor och affärslokaler i bottenvåningarna. Utmed Västra Varvsgatan i anslutning till området finns kollektivtrafik, skola och stadsdelspark.

"Det goda samtalet"

Efter bostadsmässan Bo01 uppkom en del kritik och reaktioner främst mot de höga boendekostnaderna, det segregerade boendet, dålig byggkvalitet och den höga energiförbrukningen i bostäderna. Då nästa område, Flagghusen, skulle planeras ville staden bemöta kritiken med hjälp av nya målformuleringar. Malmö stad bjöd in byggherrarna till "Det goda samtalet" inom ramen för Boverkets Bygga Bo-dialog.

Planeringsmetoden tar sin utgångspunkt i dialog mellan aktörerna och frivilliga överenskommelser. Parterna träffades regelbundet mellan åren 2004 till 2008 i workshops, seminarier, föreläsningar och olika arbetsgrupper.

Gröna tak, foto Bojana Lukac

Gröna tak, foto Bojana Lukac

aspekter av hållbarhet

  • Hög arkitektonisk kvalitet.
  • Social hållbarhet: med inriktning på flexibel utformning av bostäder, trygghet och säkerhet, mötesplatser och bostäder med extra höga krav på att kunna bo kvar i livets alla skeden
  • Ekonomisk hållbarhet: bostäder till rimliga kostnader genom en effektiv och omsorgsfull process
  • Ekologisk hållbarhet: energieffektivitet, fuktsäkring, utfasning av giftiga ämnen, hög biologisk kvalitet och fastighetsnära källsortering.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen och Flagghusen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2019-11-26 11:09