Fullriggaren

Innergård med grönytor

Fullriggaren är det tredje utbyggnadsprojektet för bostäder på kommunal mark i Västra Hamnen. Utbyggnaden påbörjades 2009 och de sista husen blev klara under 2013. Fullriggaren omfattar ca 630 bostäder och 85 % av lägenheterna är hyresrätter. Resterande del är bostadsrätter och ägarlägenheter. I Fullriggaren finns även kontorshus, förskola ochLSS-boende. Centralt i området ligger två mindre parker och den större Varvsparken ligger strax intill. Här finns parkeringshus med bilpool, där alla hushåll och arbetsplatser inledningsvis får automatiskt
medlemskap. Kollektivtrafik finns i anslutning till området.

Foto: Bojana Lukac

Hållbarhetssatsningar

Tolv byggherrar har tillsammans genomfört en rad hållbarhetssatsningar. Fullriggaren har Sveriges största samling passiv- och minienergihus. Området är också det största i landet där man samlar organiskt avfall genom avfallskvarnar, separata ledningsnät och uppsamlingstankar för biogasproduktion. Förnybar energi produceras lokalt genom solfångare och solceller.

Fastigheterna inom Fullriggaren har en grönyta utformad efter en viss biotop, holkar och bon för insekter eller fåglar och träd och buskar som är bärande eller nektargivande.  "Miljöbyggprogram SYD" har tillämpats inom projektet för att säkerställa hög kvalitet vad gäller energi, fuktskydd, innemiljö och urban biologisk mångfald.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen och Fullriggaren.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.



Senast ändrad: 2016-05-26 15:53