Galeonen

foto: Bojana Lukac

Galeonen är det nordligaste delområdet och den sista etappen som kommer att byggas ut i Västra Hamnen. Enligt Malmö stads översiktsplan kommer det planeras för blandad stadsbebyggelse i området.

Runt mitten av 2020-talet beräknar vi påbörja detaljplaneläggningen av området. Sedan tar det ytterligare några år innan själva byggnationen kommer igång.

I vilken takt utbyggnaden sker är beroende av Malmö stads planering, men också av fastighetsägarnas bedömning av marknadsläget.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2019-11-26 10:57