Gängtappen

Gängtappen kallas området kring Kockums före detta huvudkontor. Här är omvandlingen till blandad stadsbebyggelse igång.

Kockumshuset har fått renoverade fasader och interiörer. Norr om Kockumshuset är det planerat för blandad stadsbebyggelse med bostäder och verksamheter/kontor.

Vid den inre kanten av den gamla kranbassängen finns torget Dockplatsen. Här ligger Region Skånes regionhus med runt 500 arbetsplatser.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2019-11-26 11:17