Hamnporten

I sydväst ligger Hamnporten, som håller på att förvandlas från ett renodlat verksamhetsområde till ett område med blandad stadsbebyggelse, såväl ny som äldre.  

Under senare år har det byggts nya kontorshus bland annat World Trade Center, ett hotell och bostäder längs Västra Varvsgatan. Kockums park har anlagts centralt i området. Den södra delen av Hamnporten domineras fortfarande av en större industri- och kontorsbyggnad, som kan komma att förändras och ge utrymme för ny kvarters- och gatustruktur.

Foto: Bojana Lukac

Inbjudande och småskaligt
Ett värdeprogram (se nedan) har tagits fram för att ge en helhetsbild hur området ska fortsätta att utvecklas. Hamnporten skall ha en relativt tät och grön stadsbebyggelse med blandade funktioner. Området ska kompletteras med inbjudande och småskaliga stråk, där det går att vistas och röra sig på ett annat sätt än längs de omgivande större gatorna.

Vill du veta mer?


Värdeprogram för Hamnporten (pdf, 5.3 MB)


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2018-11-27 10:17