Kappseglaren

Kappseglaren sett från Stapelbäddsparken, foto: Bojana Lukac

Kappseglaren sett från Stapelbäddsparken, foto: Bojana Lukac

Kappseglaren är det fjärde utbyggnadsprojektet för bostäder på kommunal mark i Västra Hamnen.

Kappseglaren består av fyra kvarter Koggen, Klosterbåten, Klippern och Klyvaren och omfattar runt 320 lägenheter. 70% är hyresrätter och resten bostadsrätter eller ägarlägenheter. Här finns även förskola, kontor och affärslokaler samt en mindre park med lekplats.

Strax intill ligger ligger Varvsparken och Stapelbäddsparken med olika möjligheter för aktiviteter, avkoppling och lek. Kollektivtrafik finns i anslutning till området, bland annat Malmöexpressen.

Byggprojekt i framkant

EON:s Hållbarheten, foto: Bojana Lukac

EON:s Hållbarheten, foto: Bojana Lukac

Samtliga byggherrar tillämpar "Miljöbyggprogram SYD" och särskilt fokus har lagts på energi, fuktsäkerhet, innemiljö och urban biologisk mångfald. Flera av byggprojekten har också lyckats bra med sina höga ambitioner.

Fastigheten Klyvaren 1 är ett av de första helt koldioxidneutrala flerfamiljshus som byggts och Klyvaren 3 belönades med Malmö stads Gröna Lansen pris 2018. Intill på Klippern 2 ligger E.ON:s hus Hållbarheten, som varit ett pilotprojekt för smarta energisystem. Klippern 1 har trots små uteytor lyckats uppnå högsta nivå inom biologisk mångfald, genom att utnyttja takytorna för utemiljön maximalt. Kosterbåten 1 byggs med små yteffektiva bostadsrätter och blir det första Svanen-märkta flerfamiljshuset i Skåne.
Brf O'hoj vann Sveriges Arkitekters Bostadspris 2015 för ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart boende. Och på grannfastigheten ligger Oh'boy som är Sveriges första cykelhus och cyklotell där parkeringsnorm noll testas. Det vill säga ett hus utan boendeparkering, där de boende väljer cykel, kollektivtrafik eller bilpool framför egen bil.

Vill du veta mer?


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2019-10-18 16:33