Masthusen

Ica Maxi har fått en tillbyggnad med kontors- och affärsverksamhet intill det nya Masttorget

Ica Maxi har fått en tillbyggnad med kontors- och affärsverksamhet intill det nya Masttorget

Masthusen omfattar till stora delar området kring den tidigare Saabfabriken och senare Malmömässan. Efter att mässverksamheten upphört 2010, revs mässhallarna samma år, för att lämna plats åt 18 nya stadsdelskvarter med plats för cirka 1 500 bostäder, kontorslokaler, handel och service. Tillsammans med med byggherren Diligentia (numera Skandia Fastigheter) har Malmö stad tagit fram ett värdeprogram (se nedan) som anger inriktningen för hur området ska utvecklas.

Miljöcertifiering enligt BREEAM Communities

Området är första stadsdelen i Norden som hållbarhetscertifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM Communities. Genom BREEAM bedöms bland annat energianvändning, inomhusklimat, avfallshantering, val av byggnadsmaterial samt hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Vill du veta mer?


Värdeprogram för Masthusen (pdf, 2.5 MB)


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.Senast ändrad: 2018-11-27 10:19