Varvsparken

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Den populära sollekplatsen är en självklar mötesplats i Västra Hamnen. Varvsparken har byggts ut i flera omgångar och nu pågår den sista etappen som beräknas vara klar i slutet av året.

Parkens olika rum och tematrädgårdar binds samman av gångvägar, som alla leder till den cirkulära, centralt placerade och nedsänkta, öppna gräsytan Pelousen. Den populära Sollekplatsen är en mycket välbesökt och omtyckt temalekplats och är en självklar mötesplats i Västra Hamnen. Varvsparken har byggts ut i flera omgångar och nu pågår den sista etappen.

Sista etappen klar i december

Längs med Lilla Varvsgatan pågår nu arbetet med att anlägga ett ca 150 meter långt parkrum som huvudsakligen kommer utgöras av träd, perennplanteringar och stenmjölsstigar. Parken tillgängliggörs genom en entréplats i varje ände samt mindre stigar in från Lilla Varvsgatan. I parkens nordvästra del skapas en mindre entréplats med en grupp träd och ett antal bänkar.

Arbetet beräknas vara färdigt i december 2020.

Senast ändrad: 2014-11-11 15:05