Varvsstaden

Ett attraktivt läge i historiska miljöer

Ett attraktivt läge i historiska miljöer

Varvsstadens historia börjar samtidigt som utbyggnaden av hamnen under slutet av 1700-talet. På 1870-talet flyttade Kockums ut delar av sin verksamhet till området, som sedan kom att domineras av varvsindustrin.

Länk mellan Västra Hamnen och City

Varvsstaden är ett stort område som kommer att byggas ut under en tidsperiod på 20 år eller mer. Marken ägs idag via gemensamma bolag av Peab och Balder, som planerar bygga runt 2500 bostäder, lokaler för handel, kontor, restauranger och caféer, en grundskola och förskolor på området.

Varvsstaden har alla förutsättningar att bli en attraktiv och hållbar stadsdel med sina historiska miljöer, det stora inre vattenrummet och läget mot staden. Nya broar för gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer att koppla samman Malmös centrala delar med Västra Hamnen.

Omvandlingsprocessen är igång

Media Evolution City, foto: Bojana Lukac

Media Evolution City, foto: Bojana Lukac

Media Evolution City Och SVT finns sedan några år tillbaka i den nordöstra delen av Varvsstaden. Söder och väster om dessa byggnader finns en ny detaljplan, som ger möjlighet att bygga nya bostäder och att omvandla de gamla byggnaderna Gjuteriet, Maskin- och monteringshallen, Snickeriet, Magasinet och Administrationsbyggnaden. I den sydvästra delen av området pågår omvandlingen till blandad stadsbebyggelse genom en ny skola, förskola, flera kvarter med bostäder, kontor och parkeringshus.

En detaljplan är i gång som ska göra det möjligt att omvandla den gamla svets- och pannverkstaden till parkeringshus och lokaler för handel och hälsa samt nya byggnader för bostäder och verksamheter. Planen omfattar också en mindre och en större park.

Ett detaljplanearbete pågår också för ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk som ska koppla samman Västra Hamnen och stadskärnan genom en ny bro över kanalen. Planen omfattar även blandad stadsbebyggelse och ett torg.

Vill du veta mer?


Planprogram för Varvsstaden (pdf, 10.6 MB)


Utvecklingsplan för Varvsstaden (pdf, 4.8 MB)


Samlade skrifter
Här har vi samlat informationsmaterial om Västra Hamnen.


Karta över Västra Hamnen

På kartan finns en mängd information om bland annat pågående och antagna detaljplaner, fastigheter, cykelvägar, skolor och förskolor i området.


Senast ändrad: 2019-11-26 11:55