Maskinverkstaden

Nästa steg i omvandlingen av Varvsstaden från industriområde till blandad stad är området söder och väster om SVT och Media Evolution City. Syftet är att ta tillvara den industriella karaktären i området samtidigt som befintlig bebyggelse får ny användning och kompletteras med ny bebyggelse.

Maskinverkstaden 1929.

Senast ändrad: 2014-10-02 14:00