Faktablad Bo01

Faktablad

Det har nu gått några år sedan bomässan Bo01 och vi har nu summerat hur alla storslagna miljösatsningar egentligen slog ut.

För att visa på resultatet av miljösatsningarna på Bo01 har miljöförvaltningen i Malmö tagit fram en rad olika faktablad om de projekt som fick stöd från det statliga så kallade LIP-programmet för Bo01. I faktabladen kan du läsa mer om miljösatsningarna som gjorts, men även hur de har fungerat i praktiken och vad miljön har tjänat på dem.

Publicerade faktablad

Faktabladen uppdelade efter tema, publicerade 061101:

Övergripande temafaktablad:

Hus på Bo01-området

Övrigt byggande

Kretslopp

Information

Mobilitet

Utemiljö

Rättelse
Energisiffrorna som tidigare angetts för fastigheten Parkängen i faktabladen var felaktigt beräknade och därmed för höga. Den verkliga energianvändningen för Parkängen år 2005 var 117 kWh/kvm.

Senast ändrad: 2013-07-05 13:50