Kommunala förskolor och skolor i Västra Hamnen

I takt med att Västra Hamnen växer med fler bostäder ökar också behovet av förskolor och skolor i området.

I dag finns sju kommunala förskolor och två kommunala grundskolor i Västra Hamnen. Samtliga har närhet till hav, strand, grönområden och lekplatser.

Totalt planeras det för  ytterligare en grundskola och närmare ett tjugotal förskolor i  Västra Hamnen.

Utbyggnad av skolor och förskolor

I nedanstående dokument beskriver vi närmare hur Malmö stad planerar för utbyggnaden av förskole- och skolplatser i Västra Hamnen, för att kunna tillgodose framtida behov.

Här hittar du mer info om:

Förskolor

Grundskolor

  • Stapelbäddskolan, kommunal grundskola som idag har cirka 430 elever från årskurs F-3, men på sikt blir en skola med runt 600 elever i årskurs F-6.
  • Västra Hamnens skola, kommunal grundskola med 420 elever i årskurs 4-9.

Senast ändrad: 2019-10-14 10:19