Utemiljöer & parker i Västra Hamnen

I Västra Hamnen finns fina promenadstråk och härliga platser för konserter, dans och teater. Området har dessutom gott om ytor för solbad, lek, spel, motion, picknick och vila.

I Västra Hamnen står småskaliga inre stråk i kontrast till de öppna, stora ytorna mot havet. Längs med Sundspromenaden finns horisonten, vidden och vinden. De inre ståken är småskaligare och lugnare.

Senast ändrad: 2018-05-22 10:02