Kockums Park

I Kockums park möts betong och natur på ett kontrastfullt sätt. Här finns gott om sittplatser och ytor för rörelse och lek. 

Parkens utformning baseras på förslaget ”Gränsland” av White Arkitekter. I gränslandet mellan de upphöjda ek- och tallbackarna, öppnar marken upp sig i ett till stora delar hårdgjort och generöst rörelse-och vistelsestråk. Kontrasten mellan naturlik vegetation i fri utveckling och urbant torg ger parken dess spänning.

Foto: Bojana Lukac

Inspiration från varvsepoken

Murarna karakteriseras av ett Kockumsinspirerat mönster i grafisk betong. Här finns ett varierande utbud av sittplatser, mindre lek- och gräsytor. Parkens långsidor markeras av två 50 meter långa längsgående traverser. På traverserna, inspirerade av Kockums industritid, finns större delen av parkens belysning och olika lekställningar.

Senast ändrad: 2018-11-27 10:55