Varvsparken

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Den populära sollekplatsen är en självklar mötesplats i Västra Hamnen.

Parkens olika rum och tematrädgårdar binds samman av gångvägar, som alla leder till den cirkulära, centralt placerade och nedsänkta, öppna gräsytan Pelousen. Den populära Sollekplatsen är en mycket välbesökt och omtyckt temalekplats och är en självklar mötesplats i Västra Hamnen. Varvsparken har byggts ut i flera omgångar och nu återstår en sista etapp.

Foto: Bojana Lukac

Promenadstråk

Längs med Lilla Varvsgatan finns planer på att anlägga ett ca 150 meter långt parkrum som huvudsakligen kommer utgöras av träd, perennplanteringar och stigar med stenmjöl. Parken tillgängliggörs genom en entréplats i varje ände av parken, samt mindre stigar in från Lilla Varvsgatan. I parkens nordvästra del blir det även en mindre entréplats med en grupp träd och ett antal bänkar.

Senast ändrad: 2019-11-25 16:43