Västra Hamnens Nyhetsarkiv

  
  

 • Arbete med ny cirkulationsplats på Stora Varvsgatan Den rödmarkerade ytan visar hela arbetsområdet.
  Vi bygger en ny cirkulationsplats i korsningen Stora Varvsgatan och Einar Hansens Esplanad. Arbetet beräknas vara klart den 31 mars 2020.


 • Mobility Challenge utmanar boende och företag   Mobility Challenge pågår den 1 till 12 oktober i Västra Hamnen.
  I Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är målet att antalet bilar inte ska öka i staden till 2030, trots att vi blir fler Malmöbor. Hur ska vi då an...


 • Västra Hamnen växer — även på webben Västra Hamnen växer och kommer att fortsätta växa med Varvsstaden och Masthusen som tydliga exempel på detta.
  Ytterligare ett exempel är att du nu även kan följa utvecklingen  på vastrahamnen.se - en ny webbplats där alla aktörer ger en samlad bild av det som byggs i Västra Hamnen.


 • MKB bygger studentbostäder vid Stapelbäddsparken Planområdet med Lilla Varvsgatan i norr, Östra Varvsgatan i öst och Stapelbäddsparken i väst. Illustration av Erséus Arkitekter AB.
  Nu är det klart med en detaljplan som gör det möjligt för MKB att bygga 120 nya studentbostäder i Västra Hamnen.


 • Västra Hamnen testar framtidens transporter
  Västra hamnen är den första stadsdelen i Malmö som testar framtidens transporter utifrån Malmö stads nya trafik- och mobilitetsplan. Kampanjen Mobilit...


 • Västra Hamnen-humla först i Sverige att bygga bo på grönt tak Stenhumledrottning bygger övervintringsbo i Västra Hamnen. Foto: Christine Haaland, SLU
  För första gången har en stenhumla observerats bygga bo på ett grönt tak. Taket tillhör bostadshuset O'hoj i Västra Hamnen och ingår i projektet Biodi...


 • Närmare 10 000 bor nu i Västra Hamnen
  Vi har ställt samman ny statistik över utvecklingen i Västra Hamnen 2017. Här kan du bland annat läsa om hur befolkningen ser ut i området idag, hur m...


 • Midroc bygger nytt kontorshus vid entrén till Bo01 Kajutan 1 blir kontorshus, illustration Horisont Arkitekter AB
  Vid entrén till Bo01-området intill Västra Varvsgatan uppför Midroc ett sju våningar högt kontorshus som blir en del av World Trade Center tvärs över ...


 • Detaljplan för Varvsstaden på samråd
  En ny detaljplan Dp 5175 för området söder om Stora Varvsgatan och norr om Varvsbassängen är nu på samråd och det finns möjlighet att komma in med syn...


 • Ombyggnaden av Neptunigatan har startat  Neptunigatan omvandlas till en stadsgata rik på växter och träd. illustration Infra C
  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.


 • Nya stråk bildar grön oas på Universitetsholmen Citadellsvägen får tre olika rum; ett lugnt, ett lekfullt och ett attraktivt rum. Bildmontage Infra C
  Grönt, grönt och åter grönt är ledorden när Neptunigatan och Citadellsvägen blir trädrika och grönskande gator. Omvandlingen av Neptunigatan har start...


 • Universitetsholmen får ny bebyggelse längs Beijerskajen Bildkälla: Skanska/Yellon
  Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för tre kvarter med 130 lägenheter och kontors- och verksamhetslokaler i upp till tolv våningar intill ...


 • MKB bygger 155 studentbostäder   Vy från sydväst mot Stapelbäddsparken, illustration Panorama Arkitekter
  Mellan Östra Varvsgatan och Stapelbäddsparken mot Lilla Varvsgatan i norr planerar MKB bygga 155 studentlägenheter. Huset blir 5-8 våningar högt och f...


 • Riksbyggen bygger seniorboende i Masthusen Bommn 4 i Västra Hamnen
  Jaenecke Arkitekter har ritat huset, som blir ett Bonum 55+ boende med 44 lägenheter i varierande storlekar.


 • Pilotprojekt i Västra Hamnen testar p-norm 0 foto: Ole Jais
  I Västra Hamnen pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Pr...


 • Strandängsbiotop vann Gröna tak pris Prisbelönat strandängstak på MKB:s kvarteret Koggen i Västra Hamnen, foto: Jonatan Malmberg
  Kvarteret Koggen i Västra hamnen, som ägs av MKB Fastighets AB, har vunnit Gröna Tak-priset 2015 för sitt strandängsbiotoptak.


 • Sveriges första cykelhus byggs i Västra Hamnen illustration: Hauschild + Siegel
  Arkitekten Cord Siegel har ritat Sveriges första bostadshus och hotell med bilparkeringsnorm 0. Bostadshuset blir snarare utformat som ett motell fast...


 • Hökerum bygger 165 bostadsrätter vid Masttorget Etapp 1
  Projektet Skeppsträdgården är beläget mellan Masttorget och Einar Hansens Esplanad. Det blir två olika byggnader ritade av två olika arkitektkontor, s...


 • MKB bygger 130 ungdomsbostäder grafik: Chroma Arkitekter
  MKB och Malmö stad utvecklar tillsammans ett projekt med idrottsanläggning och 130 ungdomsbostäder intill Stapelbäddsparken. Bostäderna byggs delvis p...


 • Ny broschyr om pågående stadsutveckling i Västra Hamnen
  Vill du veta mer om planerna för Västra Hamnen och om pågående projekt i området?


 • Arkitekturvandring i Fullriggaren Det var ett tjugotal arkitekter, fastighetsägare och planerare som varit inblandade i byggnationen av Fullriggaren som vandrade genom området en solig...
  - Från början var här en grusplan, idag är husen inflyttade och gatorna är klara och träden blommar. Det här är en fantastiskt unik dag, det är ju faktiskt helt vindstilla, inledde Ingela Ljungdell från stadsbyggnadskontoret med att konstatera.Ingela konstaterar att Fullriggaren har både mer färg och form än Flagghusen hade men också en friare arkitektur, men det finns ändå en tydlig röd tråd. - Det finns en röd tråd hur vi möter husen i Fullriggaren. Bottenvåningarna, grönskan, de hållbara materialen och förgårdsmarkerna är saker som går igen här i Fullriggaren, säger Ingela.Thomas Hellquist, arkitekt och forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola som kom att leda resten av rundvandringen inledde med att från parkeringshusets översta plan notera att helheten blivit bra.- Fullriggaren bjuder på en varierad stadsbild, det finns olika våningshöjder och några hus sticker upp vilket skiljer det från de tidigare kvarteren, och det känns bra, sade Thomas.I Fullriggaren har det precis som i de tidigare områdena Bo01 och Flagghusen varit en inledande byggherredialog där de olika byggherrarna fått vara med och besluta om gemensamma mål för området. Vi kan idag se att Fullriggaren bjuder på ett varierat innehåll med bostäder, kontor, butiker, förskola och parkeringshus, men även olika upplåtelseformer. Malmö stads mål i Fullriggaren var att det skulle bli ungefär 50 procent hyresrätter, i slutändan blev det 85 procent, mycket tack vare konjunkturen.Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn berättar att Malmö stad i Fullriggaren bestämde sig för att ta bort områdets färgprogram, lite som en reaktion mot Flagghusen.
  - Byggherrarna i Flagghusen var också med från allra första början innan planen fanns, här i Fullriggaren fanns planen innan byggherrarna kopplades in, berättar Ingemar.
  På vandringen runtom Fullriggaren gjordes flera stopp, bland annat vid parkeringshuset där Parkering Malmö valt att satsa på en grön vägg som samsas med fågel- och fladdermusholkar på ena fasaden och solceller på den motstående.
  - Vi ville skapa en varierad fasad, berättar Anders Eriksson från Fojab som ritat huset, och berättar även att parkeringshuset är förberett för två stycken små vindkraftverk. Tack vare livsmedelsbutiken i bottenplanet känns det som parkeringshuset tar mindre plats i staden.
  Hans Lindgren och Juan Cambón från Tengbom arkitekter berättade om Botryggs hus på fastigheten Fullriggaren 5.
  - Här blev det ett annat fasadmaterial än vi tänkt från början, det skulle ursprungligen varit tegel. Men huset har också under processens gång blivit omvandlad från tänkt bostadsrättsförening till hyresrätter. Idag ägs fastigheten av Bengt Nevsten som även uppfört andra fastigheter i Fullriggaren.
  Kontorsfastigheten Fullriggaren 4 som Fastighets AB Briggen uppfört har burspråk i varmförzinkad plåt och penthouse. Fasaderna är gjorda i fiberbetongelement och på solavskärmningar finns solceller installerade så de inte bara skuggar utan också producerar el.Ett stopp gjordes även vid Deromes hus utmed Einar Hansens Esplanad där träkoncernen byggt med trästommar förutom det högsta niovåningshuset som har en betongstomme. - Niovåningshuset är ett lågenergihus, men de resterande delarna klarar passivhuskraven vilket gör dem ännu mer energisnåla, berättar Nisse Landén från Jais arkitekter som ritat husen.Thomas Hellquist försökte sig på att sammanfatta stadsbilden som Fullriggaren tecknar.
  - Individualismen får ett uttryck i staden här, det fanns inget färgprogram för Fullriggaren vilket det brukar finnas i Malmö. Här är det lite mer hipp som happ och mer varierat - men ändå rätt så lika.  • Så här ska resandet bli mer hållbart Riktlinjerna är klara för hur resandet till och från Västra Hamnen ska bli mer hållbart.  Strategier har tagits fram med ambitionen att minska bilresa...
  När Malmö och Västra Hamnen växer och förtätas ökar trycket på trafikytorna. Genom att satsa på gång-, cykel och kollektivtrafik kan fler människor röra sig på ett mer ytsnålt och effektivt sätt samtidigt som miljön skonas.Målsättningen är att gång-, cykel- och kollektivtrafik i Västra Hamnen ska stå för minst 75% av de boendes resor och 70% av resorna till arbetsplatserna år 2031. För att kunna förverkliga detta krävs stora insatser på bred front både vad gäller beteendeförändringar och fysiska förbättringar.Dokumentet "Hållbart resande i Västra Hamnen" förklarar närmare hur målsättningarna i vision "Västra Hamnen 2031" ska uppnås och bygger på de strategier för trafikutveckling som beskrivs i Malmös nya översiktsplan. Strategidokumentet för hållbart resande i Västra Hamnen har tagits fram i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen.


 • Ambulerande odling testas i Västra Hamnen Nu provar Malmö stad en ny typ av temaodling  – ambulerande odling på tomter som ägs av Malmö stad, men som ännu inte blivit bebyggda.
  – Vi ser detta koncept som en möjlighet att öka utbudet av odlingslotter i Malmö stad samtidigt som obebyggda tomter etableras med en tillfällig verksamhet som främjar engagemang och delaktighet för de boende i området, säger Stefan Mattsson, enhetschef för arrendeenheten på fastighetskontoret.Att odla sina egna grönsaker, frukter och blommor på en odlingslott är en trend i Malmö. En trend med gamla anor, mycket kultur och ett genuint intresse för att odla ekologiskt från grunden. Odlingslådor kommer att finnas i två olika storlekar och hyrs inklusive jord, primärt till de boende i närområdet.Det ambulerande odlingsområdet är placerat på den obebyggda tomten i kvarter Galeasen 1, Fregattgatan, bakom parkeringshuset. På den del av tomten som inte inhägnas ska gräsmatta anläggas, för att skapa trevlig omgivning kring det inhägnade odlingsområdet.Intresserad av en odlingslåda? Kontakta arrendeenheten på fastighetskontoret, Sanela Rizvo, avtalsassistent, tel 040-34 18 97 eller sanela.rizvo@malmo.se


 • Bygglov beviljat för nybyggnad av husbåt
  Stadsbyggnadsnämnden har gett bygglov att uppföra en ny husbåt, intill de husbåtar som redan finns utmed Propellergatan i Västra hamnen.
  Husbåten blir en bostad i två våningar på ca 140 kvm. Den består av en långsmal byggnadskropp med en utbyggnad i vinkel i en änden. Husbåten kläs i  liggande panel i rödaktigt cederträ på ovanvåningen och svartmålat lärkträ på bottenvåningen. Fönster och dörrar blir vita och taket täcks med sedum. Det impregnerade trädäcket och landgången i galvat järn kommer att omges av räcken i metall.


 • Detaljplan klar för 200 bostäder i Masthusen
  Planförslaget innebär två nya kvarter intill Masttorget med lägenheter och verksamheter i bottenplanen.
  Stadsbyggnadsnämnden har antagit en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga 200 lägenheter och verksamheter med en sammalagd yta på 600 kvadratmeter där den gamla Malmömässan en gång stod.Bostadshusen är tänkta att bli mellan fyra och sex våningar höga med verksamhets- och servicelokaler i bottenvåningarna. En del av kvarteret föreslås få en byggnadshöjd på 29 meter, vilket motsvarar cirka nio våningar, och blir därmed ett landmärke för kvarteret. Hela området Masthusen ska, som första stadsdel utanför Storbritannien, hållbarhetscertifieras enligt Breeam Communities som är ett brittiskt miljöklassningssystem för hela stadsdelar.


 • Klart med utvecklingsplan för Varvsstaden
  Efter planprogrammet är det nu klart med en utvecklingsplan, som ska bana vägen för det kommande detaljplanearbetet i området.


 • Klaffbron stängs för underhåll
  Från den 14-18 april kommer Klaffbron att stängas helt för buss –och biltrafik på grund av underhållsarbete.

  Busslinje 3 och 8 kommer istället att köra via Neptunigatan - Gibraltargatan - Citadellsvägen - Skeppsbyggaregatan - Skeppsgatan - Stora Varvsgatan och omvänt. Bilister hänvisas att välja tillfartsvägarna via Citadellsvägen eller Mariedalsvägen.På södra sidan av bron kommer gång –och cykelbanan stängas under särskilda tider, men på norra sidan går det bra att passera obehindrat till fots eller med cykel under hela arbetets gång.Klaffbron, som öppnades 1953, är den östra infartsvägen till Västra hamnen. Bron är hårt belastad av tung trafik vilket leder till kontinuerligt underhållsbehov. I nästa vecka kommer bron få ny asfaltsbeläggning samtidigt som ett slitet tätskikt lagas på några balkar. För att trafikpåverkan ska bli så liten som möjligt har underhållsarbetet planerats in under påskveckan när trafiken är något mindre än vanligt.


 • Nordenskiölds-   gatan stängs för biltrafik Vägarbete
  Från den 31 mars blir norra delen av gatan kollektivkörfält när Skanska börjar sin etablering i kvarteret Tyfonen.
  Nordenskiöldsgatan (från Anckargripsgatan till korsningen med Hjälmarekajen) stängs för all biltrafik fram till den 31 december 2016.Västra hamnen och Universitetsholmen är ett expansivt område med flera större, pågående byggen som påverkar trafiksituationen och framkomligheten. Den siste mars påbörjar Skanska sin byggplatsetablering i kvarteret Tyfonen norr om Orkanen. Arbetet är av den storleken att det behöver ta en betydande del av Nordenskiöldsgatan i anspråk för att en byggnation ska vara möjlig. Detta innebär att gatans norra del stängs av för all biltrafik till dess att bygget är färdigt i december 2016. Då kan vi säkerställa att buss-, cykel -och gångtrafiken till och från Västra hamnen prioriteras samtidigt som byggtrafiken kommer fram.Att busstrafiken främjas på Nordenskiöldsgatan när framkomligheten blir begränsad är särskilt viktigt eftersom den högprioriterade MalmöExpressen kommer att trafikera gatan från och med juni i år. De andra tillfartsvägarna via Universitetsbron, Citadellsvägen och Mariedalsvägen är öppna som vanligt.


 • Här kommer Malmöexpressen!
  I fredags anlände de första Malmöexpressen-bussarna med båt från Belgien.
  Malmöexpressen kommer att trafikera linje 5 mellan Västra Hamnen och Stenkällan och börjar gå i juni med den nya sommartidtabellen. Totalt blir det 15 bussar, som är 24 meter långa, drivs med gas/elhybridteknik och har påstigning vid alla dörrar.


 • Spillepengens trafikplats byggs om
  Välkommen på informationsmöte om ombyggnaden av Spillepengens trafikplats !
  I början av april startar arbetet med ombyggnaden av Spillepengens trafikplats. Arbetet beräknas pågå fram till december 2015. Välkommen på informationsmöte den 18 mars kl 16-17 i Sysavs hörsal, Spillepengsgatan 13. Vi berättar om vad som ska ske under ombyggnaden och svarar på frågor.Anmäl dig till informationsmötet via spillepengen@malmo.se.


 • Klart för ny skola och förskola i Västra Hamnen Ny skola vid Stapelbädsparken
  Det är nu klart med bygglov för en ny efterlängtad skola i Västra Hamnen.
  Skolan som kommer att ligga intill Stapelbäddsparken får plats för runt 525 elever inom både förskola och skola. Den nya skolan kommer dock att vara utformad så att antalet elever kan utökas i framtiden, om behovet finns.


 • Vägarbete på Norden-skiöldsgatan Vägarbete
  Från och med tisdag den 14 januari kommer Nordenskiöldsgatan att få fjärrkyla, vilket innebär att halva körbanan stängs av.
  Gatan är öppen i norrgående riktning, men är avstängd i motsatt riktning. För färd i södergående riktning rekommenderas följande färdväg: Universitetsbron-Stormgatan- Neptunigatan-Skeppsbron. Arbetet beräknas vara klart den 29 januari .


 • Västra Hamnen får en bokal Masthustorget illustration
  Inspirerad av Rosengård får Västra Hamnen nu sin första bokal i kvarteret Masttorget.
  – Bokalerna på Rosengård har slagit så väl ut att de nu även gör sitt intåg i Västra Hamnen. Detta och det fortsatt gröna tänket stärker områdets hållbarhetsprofil, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.Stadsbyggnadsnämnden beslutade idag om uppförandet av ett bostadshus i kvarteret Masttorget. Det blir ett hus med 60 hyreslägenheter, en bokal, två butikslokaler och en restaurang i bottenplanet. Bokalen är en kombinerad lokal och bostad, som i det här fallet blir en mindre lägenhet med tillhörande lokal.   


 • Klart med värdeprogram för Hamnporten Kockums park
  Hamnporten* är ett område med både ny och gammal bebyggelse, där omvandlingen till blandad stadsdel pågått under en längre tid. Värdeprogrammet har ko...
  Anne Brontér och Oskar Anselmsson, projektledare på stadsbyggnads-kontoret, säger så här om värde-programmet.Varför behövs ett värdeprogram för Hamnporten? - I Hamnporten finns det redan mycket ny bebyggelse och mer är planerad. Under tiden som denna utveckling skett, har områdena runtomkring Hamnporten fått tydligare riktlinjer, vad gäller sträckning på gator och viktiga stråk. I söder och väster planeras det för en spårväg, vilket påverkar förutsättningarna för Hamnportens struktur. Det har även saknats en tydlig strategi för kommunal service, främst för förskolor. Värdeprogrammet pekar ut placering och utbredning för de två förskolor som behövs när området är fullt utbyggt.Vilka är de största kvaliteterna i området? - I Hamnporten finns en rolig blandning av boende och verksamheter av olika slag. Kockums park i kvarterets inre är en grön tillgång. Läget är finfint med hela Ribersborg på gångavstånd och med närhet till det mesta.Vad behöver utvecklas och förbättras? - Hamnporten behöver kompletteras med mer småskaliga stråk, där det går att röra sig och vistas på ett annat sätt än längs de omgivande större gatorna. Vi behöver få till en förskola, som med sin grönska och aktiviteter blir ett värdefullt inslag i området. Det behövs också ett nytt parkeringshus för att kunna utveckla de stora ytor som idag upptas av markparkering.Vad händer närmast? - Under 2014 kommer vi att påbörja detaljplaner för Esplanaden öster om Hamnporten samt den södra delen av Hamnporten. MKB planerar byggstart av kvarteret Sjöjungfrun i norra delen av Hamnporten. Kockums park kommer också till större delen att färdigställas under året.* Hamnporten ligger mellan Stora Varvsgatan i norr och Skeppsbyggargatan i söder, i väster gränsar den mot Västra Varvsgatan och i öster mot Skeppsgatan.


 • Linjen - ett stråk i det 4:e stadsrummet Linjen sträcker sig från Centralstationen till Fullriggaren
  Kan en linje i stadsstrukturen bidra till att inspirerande miljöer och nya nätverk bildas? Och att aktörer och företag hittar gemensamma utvecklingsmö...
  Idéprojektet Linjen är tankarna om ett nytt kultur- och upplevelsestråk, som sträcker sig från Centralstationen till området Fullriggaren i Västra Hamnen. Men det handlar inte om ett traditionellt fysiskt stråk med förändringar i stadsrummet, utan snarare om möten och nätverk. Hur företag och verksamheter inom en rad olika branscher skulle kunna dra nytta av varandras resurser, idéer och kompetenser. Och hur människor kan mötas och interagera mellan de offentliga och privata miljöerna, utan att behöva begränsas av husens fasader.


 • Avstängning av Klaffbron och Universitetsbron Universitetsbron
  Fredagen den 4/10 kommer Klaffbron att stängas av några timmar för underhållsarbete mellan kl 01-05.


 • Västra Hamnen i siffror 2013
  6 220. Så många invånare finns det totalt i Västra Hamnen 2013. Utav Malmös totala areal på 16.024 ha, upptar Västra Hamnen  187 ha inklusive vattenyt...
  Ladda ner skriften Västra Hamnen i siffror 2013. (pdf, 787 kB)


 • Västra Hamnen 2031 är visionen om ett hållbart och gott liv för alla
  Nu är den klar. Västra Hamnen 2031 ger stadens gemensamma syn på Västra Hamnens fortsatta utveckling fram till år 2031, trettio år efter bomässan Bo01...


 • Dialogmöten om Varvsstaden gav stor respons
  Stort engagemang och många idéer om hur man kan utveckla Varvsstaden till en unik plats. Resultatet av dialogmötena i våras finns nu med i Malmö stads...


 • Arkitekturguide Västra Hamnen 2013 Arkitekturguide 2013
  Omvandlingen av Västra Hamnen från ett varvs- och industriområde till en ny stadsdel är i full gång.
  Här växer en attraktiv, hållbar och vattennära stadsmiljö fram där kontakten mellan den medeltida staden och havet återerövrats. En ny stadsdel utvecklas med bostäder för 10.000 invånare och arbets- och studieplatser för 20.000 personer och beräknas stå färdig 2030.


 • Elbilsrally går i mål i Västra Hamnen
  Världens största rally för elbilar genom två länder kommer till Malmö söndagen den 2 juni.  Se målgången i Västra Hamnen och ta del av en mängd aktivi...


 • Det här vill barnen ha i Västra Hamnen En sportpark, fritidsgård med kafé och bibliotek, trähus med bänkar för ungdomar och en lekplats för äldre barn. Under våren har en femteklass på Väst...


 • Värdeprogram för Citadellsfogen Värdeprogram för Citadellsfogen
  Citadellsfogen har fått sitt namn dels av närheten till Malmöhus slott (Citadellet), dels av områdets funktion.


 • Mötesplats TT i Västra Hamnen
  Västra Hamnen har fått en ny mötesplats i Turning Torso Gallery. Här har HSB och Malmö stad skapat en plats för information om Turning Torso och stads...


 • Värdeprogram Västra Dockan
  Syftet med Värdeprogram för Västra Dockan är att göra detaljplanearbetet för Västra Dockan enklare och mer effektivt genom att skapa samsyn på stadsut...
  I slutet av detta dokument beskrivs hur värdeprogrammet växer fram från Kärna till Strategiska projekt. Projektet skall resultera i en gemensam helhetsbild för området och strategier för utformningen av områdets struktur, volymer och funktioner. Värdeprogrammet anger inriktningen för Västra Dockan och säkerställer kvalitet och flexibilitet.


 • Halvtidsutvärdering för Västra Hamnen Halvtidsutvärdering Västra Hamnen
  Har vi uppnått våra mål och har strategierna fungerat för Västra Hamnen? 10 år efter starten av omvandlingen från kustnära industrimark till tät stads...
  Halvtidsutvärderingen utgår från de mål och gestaltningsprinciper som klubbades igenom år 2007. För att göra utvärderingen har ett antal aktiviteter genomförts; medborgarenkät, öppet hus för allmänheten och boende i Västra Hamnen, workshops med tjänstemän och byggherrar. – Vi har sammanfattat det som har blivit bra och det som kan göras bättre inför uppdateringen av en ny vision och nya mål för en fortsatt utveckling av Västra Hamnen, säger Håkan Thulin, exploateringschef på Fatighetskontoret.


 • Strukturplan framtida utbyggnad av Västra Hamnen
  Strukturplan (pdf, 797 kB) för framtida utbyggnad av Västra Hamnen, april 2012.
  Etapper detaljplaner (pdf, 843.3 kB), årtalen visar beräknad tidpunkt för färdiga detaljplaner, juni ... • Pågående stadsutveckling i Västra Hamnen
  Innehåll:
  Västra Hamnens historia ,Vision Västra Hamnen, Nutid och Framtid, Värdeprogram Västra Hamnen, Hållbar stadsutveckling, Västra Hamnens delområ... • Högt och lågt i Västra Hamnen
  Mål- och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen från 2007 gav en övergripande riktlinje för bebyggelsehöjder i Västra Hamnen. Utbyggnaden har därefte...
  Den tätare staden har blivit mer aktuell i diskussionen, liksom önskemål om högre byggnaderhöjder i enskilda projekt. Syftet med denna policy är att ge konkreta riktlinjer för bebyggelsehöjder i Västra Hamnen. Den visar var och hur högre byggnaderhöjder kan bli en tillgång, och var lägre byggnader bör byggas. Policyn för Högt och lågt i Västra Hamnen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden i dec 2011.


 • Trafikutredning för Västra Hamnen
  Trafiken i Västra Hamnen har ökat markant de senaste åren.
  Syftet med utredningen är att belysa och identifiera framtida trafikproblem som väntas uppstå med ett oförändrat resbeteende, samt ge förslag till strategier och åtgärder för att uppnå ett hållbart resande i Västra Hamnen.    
    
    
     • Värdeprogram för Masthusen
  Masthusen är ett ca 100 000 kvm stort område i mitten av Västra Hamnen i Malmö. Området ska omvandlas från industriområde till tät stadsmiljö med boen...
  Områdets placering ger unika förutsättningar för en innerstadsbebyggelse och Masthusen blir en länk mellan de yttre delarna av Västra Hamnen och den gamla staden. Det planeras för ca 1 200 lgh och 50 000 kvm verksamheter, inklusive handel, samt åtta förskoleavdelningar.


 • Planprogram Varvsstaden
  Detta planprogram är ett första steg i utvecklingen av Varvsstaden som är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab Sverige AB.
  Det gemensamma målet är att Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling.
    
     • Det fjärde stadsrummet
  Kunskapsstaden Malmö är ett projekt som framhäver humanistiska värden och hållbar utveckling som centrala för stadsplaneringen.
  Denna rapport beskriver tankegångar och metoder för en värdebaserad stadsutveckling. I rapporten identifieras "det 4:e stadsrummet", som ett centralt element för kunskapsstaden.


 • Det Offentliga Rummet i Västra Hamnen
  - En studie av Allmänna platser, deras tillgänglighet och kvalitéer.
  Denna rapport är framställd som en del av halvtidsanalysen av Västra Hamnens förvandling från industriområde till stadsdel och indikerar brister och tillgångar gällande rekreativa platser i den nya stadsdelen.


 • Västra Dockan
  Exempel ur skriften som är på danska: "Denne opgave skal belyse, hvordan der skabes sammenhæng mellem eksisterende strukturer og kommende strukturer i...
  Hvordan kan byrummene blive et sted, hvor man kan gå tur om aften, cykle hen i weekenden, slå sig ned på en bænk, udenfor en café eller udnytte området aktivt, hvad enten man bor i området eller kommer udefra? For at svare på det, må udgangspunktet være de mennesker, der bruger og kan forestilles at komme til at bruge området. Det er dem, der giver kvarteret liv på alle tider af døgnet, til hverdag".


 • Vad är kunskapsstaden
  "Kunskapsstaden" har under de senaste åren varit ett ofta förekommande begrepp i samhällsplaneringen.
  Termen är ett samlingsnamn för det fokusskifte som skett inom näringslivet — och i förlängning staden — under de senaste 15-20 åren. Där ekonomin tidigare var råvarubaserad har det nu skett ett skifte till en kunskapsbaserad ekonomi.


 • Kv Tyfonen - en ny mötesplats i Malmö
  Vid universitetsholmens spets mot öppet vatten i norr och granne med Lärarhögskolan i söder ligger parkeringsplatsen som under snart ett år varit målp...
  Nu ska kv Tyfonen, där parkeringen ligger, omvandlas till en ny attraktiv mötesplats i centrala Malmö.


 • Moving Media City
  Moving Media Center ska bli ett nav ur ett regionalt perspektiv och ett viktigt utvecklingscentrum i Västra hamnen i Malmö.
  Med Moving Media City togs ytterligare ett steg i skapandet av en innovationsmiljö inom rörlig-bildområdet - dvs i och mellan branscherna inom film, tv, datorspel och mobila plattformar. 


Senast ändrad: 2014-02-11 15:19