Publicerad 2014-01-30 13:37

Senast uppdaterad 2014-01-30 13:37

Media Evolution City, Västra Hamnen

Media Evolution City blir ett nav ur ett regionalt perspektiv och ett viktigt utvecklingscentrum i Västra Hamnen i Malmö.

Media Evolution City är ett steg i skapandet av en innovationsmiljö inom rörlig bildområdet — dvs i och mellan branscherna inom film, tv, datorspeloch mobila plattformar. Media Evolution blir ett nav ur ett regionalt perspektiv och ett viktigt utvecklingscentrum i Västra Hamnen.

Kontorsbyggnaden byggs delvis in i en av de bevarade varvsbyggnaderna från Kockumstiden och delvis som en ny byggnad mot den gamla torrdockan. De framtida hyresgästerna efterfrågar flexibilitet, så med enkla medel ska de kunna anpassa sin fysiska omgivning till sina aktuella behov.

Sveriges Television är granne till Media Evolution och stora förhoppningar finns på synnergieffekter mellan verksamheterna. SVT får också möjligheten att nyttja Media Evolutions gemensamma faciliteter.

Byggherre: Wihlborgs
Arkitekt: JUUL & Frost Arkitekter