Publicerad 2012-01-16 16:47

Senast uppdaterad 2012-01-17 10:45

Högt och lågt i Västra Hamnen

Mål- och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen från 2007 gav en övergripande riktlinje för bebyggelsehöjder i Västra Hamnen. Utbyggnaden har därefter fortsatt och höjder kommit att anpassas till individuella situationer.

Den tätare staden har blivit mer aktuell i diskussionen, liksom önskemål om högre byggnaderhöjder i enskilda projekt. Syftet med denna policy är att ge konkreta riktlinjer för bebyggelsehöjder i Västra Hamnen. Den visar var och hur högre byggnaderhöjder kan bli en tillgång, och var lägre byggnader bör byggas. Policyn för Högt och lågt i Västra Hamnen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden i dec 2011.

Läs mer:
Högt och lågt i Västra Hamnen (pdf, 3.4 MB)