Publicerad 2012-01-17 10:12

Senast uppdaterad 2012-01-17 10:15

Moving Media City

Moving Media Center ska bli ett nav ur ett regionalt perspektiv och ett viktigt utvecklingscentrum i Västra hamnen i Malmö.

Med Moving Media City togs ytterligare ett steg i skapandet av en innovationsmiljö inom rörlig-bildområdet - dvs i och mellan branscherna inom film, tv, datorspel och mobila plattformar.