Publicerad 2012-01-16 16:24

Senast uppdaterad 2012-01-16 16:27

Planprogram Varvsstaden

Detta planprogram är ett första steg i utvecklingen av Varvsstaden som är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Peab Sverige AB.

Det gemensamma målet är att Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling.