Publicerad 2012-01-16 16:39

Senast uppdaterad 2012-01-17 09:45

Trafikutredning för Västra Hamnen

Trafiken i Västra Hamnen har ökat markant de senaste åren.

Syftet med utredningen är att belysa och identifiera framtida trafikproblem som väntas uppstå med ett oförändrat resbeteende, samt ge förslag till strategier och åtgärder för att uppnå ett hållbart resande i Västra Hamnen.    
  
  
  

Läs mer:
Trafikutredning Västra Hamnen   (pdf, 2.8 MB)