Publicerad 2012-01-16 15:26

Senast uppdaterad 2012-01-16 15:36

Vad är kunskapsstaden

"Kunskapsstaden" har under de senaste åren varit ett ofta förekommande begrepp i samhällsplaneringen.

Termen är ett samlingsnamn för det fokusskifte som skett inom näringslivet — och i förlängning staden — under de senaste 15-20 åren. Där ekonomin tidigare var råvarubaserad har det nu skett ett skifte till en kunskapsbaserad ekonomi.

Läs mer:
Kunskapsstaden (pdf, 2.4 MB)