Publicerad 2012-01-16 16:34

Senast uppdaterad 2012-01-16 16:39

Värdeprogram för Masthusen

Masthusen är ett ca 100 000 kvm stort område i mitten av Västra Hamnen i Malmö. Området ska omvandlas från industriområde till tät stadsmiljö med boende, kontor, verksamheter och service.

Områdets placering ger unika förutsättningar för en innerstadsbebyggelse och Masthusen blir en länk mellan de yttre delarna av Västra Hamnen och den gamla staden. Det planeras för ca 1 200 lgh och 50 000 kvm verksamheter, inklusive handel, samt åtta förskoleavdelningar.

Läs mer:
Värdeprogram för Masthusen   (pdf, 2.5 MB)