Publicerad 2012-02-17 14:27

Senast uppdaterad 2012-09-18 09:10

Pågående stadsutveckling i Västra Hamnen

Innehåll:
Västra Hamnens historia ,Vision Västra Hamnen, Nutid och Framtid, Värdeprogram Västra Hamnen, Hållbar stadsutveckling, Västra Hamnens delområden, Västra Hamnens parker.
Ladda ner:
Pågående stadsutveckling (pdf, 5.3 MB)