Publicerad 2012-01-16 16:16

Senast uppdaterad 2013-10-29 13:56

Strukturplan framtida utbyggnad av Västra Hamnen

Strukturplan (pdf, 797 kB) för framtida utbyggnad av Västra Hamnen, april 2012.
Etapper detaljplaner (pdf, 843.3 kB), årtalen visar beräknad tidpunkt för färdiga detaljplaner, juni 2013.
Antal lägenheter per delområde, (pdf, 895.2 kB) okt 2013.