Publicerad 2012-04-04 09:22

Senast uppdaterad 2012-09-24 11:17

Halvtidsutvärdering för Västra Hamnen

Halvtidsutvärdering Västra Hamnen

Har vi uppnått våra mål och har strategierna fungerat för Västra Hamnen? 10 år efter starten av omvandlingen från kustnära industrimark till tät stadsbebyggelse har vi tagit fram en halvtidsutvärdering.

Halvtidsutvärderingen utgår från de mål och gestaltningsprinciper som klubbades igenom år 2007. För att göra utvärderingen har ett antal aktiviteter genomförts; medborgarenkät, öppet hus för allmänheten och boende i Västra Hamnen, workshops med tjänstemän och byggherrar.

– Vi har sammanfattat det som har blivit bra och det som kan göras bättre inför uppdateringen av en ny vision och nya mål för en fortsatt utveckling av Västra Hamnen, säger Håkan Thulin, exploateringschef på Fatighetskontoret.