Publicerad 2012-08-30 15:33

Senast uppdaterad 2012-09-04 11:13

Värdeprogram Västra Dockan

Syftet med Värdeprogram för Västra Dockan är att göra detaljplanearbetet för Västra Dockan enklare och mer effektivt genom att skapa samsyn på stadsutvecklingen inom Västra hamnen mellan Malmö Stad och Dockan Exploatering AB. Metoden som används bygger på bred samverkan och dialog med de aktörer som kommer att delta i den fortsatta beslutsprocessen.

I slutet av detta dokument beskrivs hur värdeprogrammet växer fram från Kärna till Strategiska projekt. Projektet skall resultera i en gemensam helhetsbild för området och strategier för utformningen av områdets struktur, volymer och funktioner.

Värdeprogrammet anger inriktningen för Västra Dockan och säkerställer kvalitet och flexibilitet.

Ladda ner:
Värdeprogram Västra Dockan (pdf, 6.3 MB)