Publicerad 2013-01-18 10:40

Senast uppdaterad 2013-06-04 14:17

Värdeprogram för Citadellsfogen

Värdeprogram för Citadellsfogen

Citadellsfogen har fått sitt namn dels av närheten till Malmöhus slott (Citadellet), dels av områdets funktion.

Det utgör en fog mellan utbyggnadsområdena Västra Hamnen och Universitetsholmen samt de befintliga delarna Ribersborgsstranden, Slottsstaden och Slottsparken med Malmö Museer.

Trafikstrukturen har varit en knäckfråga under många år men nu finns en lösning. Det ska också finnas plats för flexibilitet i bebyggelsen, plats för många olika sorters rörelse och plats för gröna rum och tillgängliga kanaler. Värdeplanen beskriver hur spåret mot Limhamn bevaras som ett grönstråk igenom området. Mot de större gatorna görs sluten bebyggelse med grönt innanmäte med bla plats för förskola. Strategiska projekt i området är spårstråket, finansiering och infrastruktur, hållbart resande, förskolan, kanalrummen.

Stadsbyggnadsnämnden godkände
värdeprogram för Citadellsfogen 2013-04-19.

Läs mer:
Värdeprogram för Citadellsfogen (pdf, 6.6 MB)