Publicerad 2013-11-01 12:44

Senast uppdaterad 2017-01-23 16:37

Linjen - ett stråk i det 4:e stadsrummet

Linjen sträcker sig från Centralstationen till Fullriggaren

Kan en linje i stadsstrukturen bidra till att inspirerande miljöer och nya nätverk bildas? Och att aktörer och företag hittar gemensamma utvecklingsmöjligheter?

Idéprojektet Linjen är tankarna om ett nytt kultur- och upplevelsestråk, som sträcker sig från Centralstationen till området Fullriggaren i Västra Hamnen.

Men det handlar inte om ett traditionellt fysiskt stråk med förändringar i stadsrummet, utan snarare om möten och nätverk. Hur företag och verksamheter inom en rad olika branscher skulle kunna dra nytta av varandras resurser, idéer och kompetenser. Och hur människor kan mötas och interagera mellan de offentliga och privata miljöerna, utan att behöva begränsas av husens fasader.