Publicerad 2014-03-13 10:25

Senast uppdaterad 2014-03-13 10:47

Spillepengens trafikplats byggs om

Välkommen på informationsmöte om ombyggnaden av Spillepengens trafikplats !

I början av april startar arbetet med ombyggnaden av Spillepengens trafikplats. Arbetet beräknas pågå fram till december 2015.

Välkommen på informationsmöte den 18 mars kl 16-17 i Sysavs hörsal, Spillepengsgatan 13. Vi berättar om vad som ska ske under ombyggnaden och svarar på frågor.

Anmäl dig till informationsmötet via spillepengen@malmo.se.