Publicerad 2014-03-25 17:04

Senast uppdaterad 2014-03-25 17:16

Vägarbete

Nordenskiölds-   gatan stängs för biltrafik

Från den 31 mars blir norra delen av gatan kollektivkörfält när Skanska börjar sin etablering i kvarteret Tyfonen.

Nordenskiöldsgatan (från Anckargripsgatan till korsningen med Hjälmarekajen) stängs för all biltrafik fram till den 31 december 2016.

Västra hamnen och Universitetsholmen är ett expansivt område med flera större, pågående byggen som påverkar trafiksituationen och framkomligheten. Den siste mars påbörjar Skanska sin byggplatsetablering i kvarteret Tyfonen norr om Orkanen. Arbetet är av den storleken att det behöver ta en betydande del av Nordenskiöldsgatan i anspråk för att en byggnation ska vara möjlig. Detta innebär att gatans norra del stängs av för all biltrafik till dess att bygget är färdigt i december 2016. Då kan vi säkerställa att buss-, cykel -och gångtrafiken till och från Västra hamnen prioriteras samtidigt som byggtrafiken kommer fram.

Att busstrafiken främjas på Nordenskiöldsgatan när framkomligheten blir begränsad är särskilt viktigt eftersom den högprioriterade MalmöExpressen kommer att trafikera gatan från och med juni i år. De andra tillfartsvägarna via Universitetsbron, Citadellsvägen och Mariedalsvägen är öppna som vanligt.