Publicerad 2014-04-10 10:50

Senast uppdaterad 2014-04-10 11:15

Klaffbron stängs för underhåll

Från den 14-18 april kommer Klaffbron att stängas helt för buss –och biltrafik på grund av underhållsarbete.

Busslinje 3 och 8 kommer istället att köra via Neptunigatan - Gibraltargatan - Citadellsvägen - Skeppsbyggaregatan - Skeppsgatan - Stora Varvsgatan och omvänt. Bilister hänvisas att välja tillfartsvägarna via Citadellsvägen eller Mariedalsvägen.

På södra sidan av bron kommer gång –och cykelbanan stängas under särskilda tider, men på norra sidan går det bra att passera obehindrat till fots eller med cykel under hela arbetets gång.

Klaffbron, som öppnades 1953, är den östra infartsvägen till Västra hamnen. Bron är hårt belastad av tung trafik vilket leder till kontinuerligt underhållsbehov.

I nästa vecka kommer bron få ny asfaltsbeläggning samtidigt som ett slitet tätskikt lagas på några balkar. För att trafikpåverkan ska bli så liten som möjligt har underhållsarbetet planerats in under påskveckan när trafiken är något mindre än vanligt.