Publicerad 2014-04-11 15:18

Senast uppdaterad 2014-04-11 16:09

Detaljplan klar för 200 bostäder i Masthusen

Planförslaget innebär två nya kvarter intill Masttorget med lägenheter och verksamheter i bottenplanen.

Stadsbyggnadsnämnden har antagit en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga 200 lägenheter och verksamheter med en sammalagd yta på 600 kvadratmeter där den gamla Malmömässan en gång stod.

Bostadshusen är tänkta att bli mellan fyra och sex våningar höga med verksamhets- och servicelokaler i bottenvåningarna. En del av kvarteret föreslås få en byggnadshöjd på 29 meter, vilket motsvarar cirka nio våningar, och blir därmed ett landmärke för kvarteret.

Hela området Masthusen ska, som första stadsdel utanför Storbritannien, hållbarhetscertifieras enligt Breeam Communities som är ett brittiskt miljöklassningssystem för hela stadsdelar.