Publicerad 2014-04-11 13:08

Senast uppdaterad 2014-04-11 14:42

Klart med utvecklingsplan för Varvsstaden

Efter planprogrammet är det nu klart med en utvecklingsplan, som ska bana vägen för det kommande detaljplanearbetet i området.

Planprogrammet som blev klart 2011 gav förutsättningarna och riktlinjerna för hur Varvsstaden ska omvandlas från industriområde till blandad stad. Utvecklingsplanen ger en tydligare bild av hur området kommer att se ut, både vad gäller fysiska strukturer och funktioner. Den tar upp hållbarhetsfrågor och anger riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Detaljplanearbetet är igång

Varvsstaden är ett stort område som kommer att byggas ut under en  tidsperiod på 20 år eller mer. Detaljplanearbetet har redan påbörjats för vissa delar av området och nya detaljplaner kommer att följa i etapper.

Det pågår ett arbete med detaljplanen (Dp 5175) för bland annat Gjuteriet och en ny gång- och cykelbro över Södra Varvsbassängen. Under 2014 kommer även en detaljplan för den södra delen av Esplanaden att påbörjas.