Publicerad 2014-05-20 15:30

Senast uppdaterad 2018-05-22 10:10

Ambulerande odling testas i Västra Hamnen

Nu provar Malmö stad en ny typ av temaodling  – ambulerande odling på tomter som ägs av Malmö stad, men som ännu inte blivit bebyggda.

– Vi ser detta koncept som en möjlighet att öka utbudet av odlingslotter i Malmö stad samtidigt som obebyggda tomter etableras med en tillfällig verksamhet som främjar engagemang och delaktighet för de boende i området, säger Stefan Mattsson, enhetschef för arrendeenheten på fastighetskontoret.

Att odla sina egna grönsaker, frukter och blommor på en odlingslott är en trend i Malmö. En trend med gamla anor, mycket kultur och ett genuint intresse för att odla ekologiskt från grunden. Odlingslådor kommer att finnas i två olika storlekar och hyrs inklusive jord, primärt till de boende i närområdet.

Det ambulerande odlingsområdet är placerat på den obebyggda tomten i kvarter Galeasen 1, Fregattgatan, bakom parkeringshuset. På den del av tomten som inte inhägnas ska gräsmatta anläggas, för att skapa trevlig omgivning kring det inhägnade odlingsområdet.

Intresserad av en odlingslåda?

Kontakta arrendeenheten på fastighetskontoret, Sanela Rizvo, avtalsassistent, tel 040-34 18 97 eller sanela.rizvo@malmo.se