Publicerad 2014-07-04 10:30

Senast uppdaterad 2018-05-22 10:10

Arkitekturvandring i Fullriggaren

Det var ett tjugotal arkitekter, fastighetsägare och planerare som varit inblandade i byggnationen av Fullriggaren som vandrade genom området en solig dag i slutet av april för att se hur planerna blivit verklighet. Och visst är Fullriggaren värt att upptäcka konstaterades snabbt.

- Från början var här en grusplan, idag är husen inflyttade och gatorna är klara och träden blommar. Det här är en fantastiskt unik dag, det är ju faktiskt helt vindstilla, inledde Ingela Ljungdell från stadsbyggnadskontoret med att konstatera.

Ingela konstaterar att Fullriggaren har både mer färg och form än Flagghusen hade men också en friare arkitektur, men det finns ändå en tydlig röd tråd. - Det finns en röd tråd hur vi möter husen i Fullriggaren. Bottenvåningarna, grönskan, de hållbara materialen och förgårdsmarkerna är saker som går igen här i Fullriggaren, säger Ingela.

Thomas Hellquist, arkitekt och forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola som kom att leda resten av rundvandringen inledde med att från parkeringshusets översta plan notera att helheten blivit bra.

- Fullriggaren bjuder på en varierad stadsbild, det finns olika våningshöjder och några hus sticker upp vilket skiljer det från de tidigare kvarteren, och det känns bra, sade Thomas.

I Fullriggaren har det precis som i de tidigare områdena Bo01 och Flagghusen varit en inledande byggherredialog där de olika byggherrarna fått vara med och besluta om gemensamma mål för området. Vi kan idag se att Fullriggaren bjuder på ett varierat innehåll med bostäder, kontor, butiker, förskola och parkeringshus, men även olika upplåtelseformer. Malmö stads mål i Fullriggaren var att det skulle bli ungefär 50 procent hyresrätter, i slutändan blev det 85 procent, mycket tack vare konjunkturen.

Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn berättar att Malmö stad i Fullriggaren bestämde sig för att ta bort områdets färgprogram, lite som en reaktion mot Flagghusen.
- Byggherrarna i Flagghusen var också med från allra första början innan planen fanns, här i Fullriggaren fanns planen innan byggherrarna kopplades in, berättar Ingemar.

På vandringen runtom Fullriggaren gjordes flera stopp, bland annat vid parkeringshuset där Parkering Malmö valt att satsa på en grön vägg som samsas med fågel- och fladdermusholkar på ena fasaden och solceller på den motstående.
- Vi ville skapa en varierad fasad, berättar Anders Eriksson från Fojab som ritat huset, och berättar även att parkeringshuset är förberett för två stycken små vindkraftverk. Tack vare livsmedelsbutiken i bottenplanet känns det som parkeringshuset tar mindre plats i staden.

Hans Lindgren och Juan Cambón från Tengbom arkitekter berättade om Botryggs hus på fastigheten Fullriggaren 5.
- Här blev det ett annat fasadmaterial än vi tänkt från början, det skulle ursprungligen varit tegel. Men huset har också under processens gång blivit omvandlad från tänkt bostadsrättsförening till hyresrätter. Idag ägs fastigheten av Bengt Nevsten som även uppfört andra fastigheter i Fullriggaren.

Kontorsfastigheten Fullriggaren 4 som Fastighets AB Briggen uppfört har burspråk i varmförzinkad plåt och penthouse. Fasaderna är gjorda i fiberbetongelement och på solavskärmningar finns solceller installerade så de inte bara skuggar utan också producerar el.

Ett stopp gjordes även vid Deromes hus utmed Einar Hansens Esplanad där träkoncernen byggt med trästommar förutom det högsta niovåningshuset som har en betongstomme. - Niovåningshuset är ett lågenergihus, men de resterande delarna klarar passivhuskraven vilket gör dem ännu mer energisnåla, berättar Nisse Landén från Jais arkitekter som ritat husen.

Thomas Hellquist försökte sig på att sammanfatta stadsbilden som Fullriggaren tecknar.
- Individualismen får ett uttryck i staden här, det fanns inget färgprogram för Fullriggaren vilket det brukar finnas i Malmö. Här är det lite mer hipp som happ och mer varierat - men ändå rätt så lika. 

FAKTARUTA

Tomten bredvid parkeringshuset i Fullriggaren, som står obebyggd, ska användas för tillfälliga odlingslotter under 2014. Detaljplanen medger bl.a. kontor och vårdlokaler. Wästbygg AB har fått en markreservation för fastigheten.