Publicerad 2015-04-17 10:32

Senast uppdaterad 2016-03-01 16:48

Hökerum bygger 165 bostadsrätter vid Masttorget

Etapp 1

Etapp 1

Projektet Skeppsträdgården är beläget mellan Masttorget och Einar Hansens Esplanad. Det blir två olika byggnader ritade av två olika arkitektkontor, som byggs i två etapper med start vid Masttorget.

Byggnaden mot Masttorget är uppdelad i tre horisontella delar med en uppglasad bottenvåning mot Masttorget med café och restaurang,
ett mellanliggande bostadsparti med längsgåend balkonger och fasader i i rödbrun puts och överst indragna takvåningar av vit puts.

Etapp 2

Etapp 2

Byggnaden mot Einar Hansens Esplanad får tegelröt skärmtegel och partier av vit och mörkgrå puts.
Balkongfasaderna mot söder får grönmålade spaljéer med växtväggar. Byggnaden får också en tydli sockelvåning beklädd med granit.

Båda byggnaderna kommer att få solpaneler på taken och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM. Det blir parkering i underjordiskt garage och på gatumark.

Byggherre: Hökerum Bygg AB
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter AB, Winell & Jern Arkitekter AB, WSP Group