Universitetsholmen får ny bebyggelse längs Beijerskajen

Bildkälla: Skanska/Yellon

Bildkälla: Skanska/Yellon

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för tre kvarter med 130 lägenheter och kontors- och verksamhetslokaler i upp till tolv våningar intill Niagara, väster om Orkanen längs Nordenskiöldsgatan, med Skanska som byggherre.

Den låga industribebyggelsen från 1960-talet ska enligt planen ersättas med femvåningshus och två punkthus, vilket ger ett helt nytt stadsrum och en ny siluett längs kajen.

Den norra delen får enligt planen ett nytt hus på det befintliga. Här kommer det att finnas plats för cirka 30 lägenheter med balkonger på de tre nedre våningarna och terrasser på de två översta.

I mittenkvarteret planeras för ett sexvåningshus med kontor och affärer och restauranger i bottenplanet.

I det södra kvarteret, intill Niagara, möjliggör planen ett U-format bostadskvarter med en upphöjd gård. Huset föreslås variera i höjd med två högre delar i åtta respektive tolv våningar. Även här ska det finnas verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Senast ändrad: 2016-06-16 17:17