Publicerad 2016-09-19 15:48

Senast uppdaterad 2016-09-19 16:55

Nya stråk bildar grön oas på Universitetsholmen

Citadellsvägen får tre olika rum; ett lugnt, ett lekfullt och ett attraktivt rum. Bildmontage Infra C

Citadellsvägen får tre olika rum; ett lugnt, ett lekfullt och ett attraktivt rum. Bildmontage Infra C

Grönt, grönt och åter grönt är ledorden när Neptunigatan och Citadellsvägen blir trädrika och grönskande gator. Omvandlingen av Neptunigatan har startat och när den nya huvudgatan tas i bruk, kan Citadellsvägen förvandlas till ett gång- och cykelstråk.

- Det finns ingen park eller naturliga grönområden på Universitets-holmen. Därför är det viktigt att tillför mycket växtlighet längs de nya stråken, säge Tobias Starck, landskapsarkitekt på gatukontoret.

Gestaltningen av de nya gatorna och stråken startade med ett parallellt skissuppdrag för Citadellsvägen under 2013, då tre arkitektkontor kom in med förslag till utformning. Danska arkitektkontore PK3:s förslag stack ut rejält och det är till stora dela deras idéer som gatukontoret vidareutvecklat i samarbete med Infra C och C Stad & Landskap.

Genom att biltrafiken flyttas norrut till Neptunigatan kan Citadellsvägen omvandlas till ett attraktivt gång- och cykelstråk i bästa söderläge. Men först ska Neptunigatan färdigställas till en närmare 40 meter bred huvudgata för gång-, cykel- och kollektivtrafik med prioriterade busskörfält och plats för en framtida spårväg. Ett arbete som kommit igång efter sommaren och som även omfattar ett tillskot av fem nya broar över Varvskanalen.

Ombyggnad i etapper

Första etappen omfattar ombyggnaden av Neptunigatan till huvudgata, från Gibraltargatan till Skeppsbyggaregatan, under perioden augusti 2016- till och med maj 2019.


Under etapp två omvandlas Citadellsvägen till gång- och cykelstråk samt Östra Älvsgatan och färdigställande av två nya lokalgator. Arbetena beräknas påbörjas våren/sommaren 2019 och beräknas pågå under 1 1/2 år.


Ett detaljplanearbete pågår för en tredje etapp, då Citadellsstråket kommer att förlängas från Citadellsbron fram till området vid Skeppsbyggaregatan.