Publicerad 2016-11-28 13:06

Senast uppdaterad 2016-11-28 18:18

Detaljplan för Varvsstaden på samråd

En ny detaljplan Dp 5175 för området söder om Stora Varvsgatan och norr om Varvsbassängen är nu på samråd och det finns möjlighet att komma in med synpunkter på planen fram till den 18 december.

Planen omfattar omkring 160 lägenheter i nya byggnader och bevarande av Kockums gamla industribyggnader genom att ge dem nya funktioner som t ex kontor, hotell, kafé, restaurang och affärer. En gång- och cykelbro över Varvsbassängen till Beijerskajen finns också med i planen, för att avlasta trafiken till och från Västra hamnen.

Området innehåller idag en av Malmös äldsta och bäst bevarade industrimiljöer. Kockums mekaniska verkstad flyttade hit 1910 och lät i samband med det uppföra en rad pampiga industribyggnader i tegel, ritade av arkitekten Axel Sandberg. Under årens lopp har flera olika tillbyggnader gjorts allteftersom företaget växte.

Områdets ”ad hoc-stil” är ett viktigt karaktärsdrag som ska bevaras och som den nya bebyggelsen ska förhålla sig till. Idag är området stängt för allmänheten, men kommer att öppnas upp med ett mindre torg, en liten park och ett kajstråk, som föreslås få behålla sitt industriella och lite ruffiga uttryck.

Samrådet pågår till 18 december 2016 och detaljplanen förväntas bli antagen i april 2017.