Publicerad 2017-09-06 09:31

Senast uppdaterad 2017-09-06 14:29

Västra Hamnen-humla först i Sverige att bygga bo på grönt tak

Stenhumledrottning bygger övervintringsbo i Västra Hamnen. Foto: Christine Haaland, SLU

Stenhumledrottning bygger övervintringsbo i Västra Hamnen. Foto: Christine Haaland, SLU

För första gången har en stenhumla observerats bygga bo på ett grönt tak. Taket tillhör bostadshuset O'hoj i Västra Hamnen och ingår i projektet BiodiverCity - ett projekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden i staden.

– Detta är första gången vi ser humlor bygga bo på ett grönt tak i Sverige, berättar projektledare Annika Kruuse på miljöförvaltningen. De söker ofta föda på de nektarrika ängarna som anlagts på tak, men vi har inte tidigare sett dem bygga bon, så det är lite av en sensation.

Stenhumlan som observerats bygga ett övervintringsbo på taket är en drottning. Taket är anlagt på en förrådsbyggnad till bostadshuset O’hoj i Västra Hamnen. Inom projektet BiodiverCity, där O’hojs gröna tak ingår, har humlor observerats på tak, så högt som på sjätte våningen. Humlor har ju annars ett rykte om sig att vara dåliga flygare, men enligt en studie publicerad i Royal Society journal Biology Letters, kan humlor flyga upp till 9000 meters höjd, det vill säga högre än Mount Everest.

Stenhumlan är en av våra vanligaste humlearter och återfinns i jordbruksmark, trädgårdar, villaområden och stadsmiljöer.

– Humlorna är otroligt viktiga för vårt ekosystem, då de hjälper till att pollinera växter, berättar Annika Kruuse. Det finns växter som är helt beroende av insekter för att pollineras, och en del växter är till och med helt beroende av en viss art.