Publicerad 2017-10-13 10:40

Senast uppdaterad 2018-10-15 09:07

Västra Hamnen testar framtidens transporter

Västra hamnen är den första stadsdelen i Malmö som testar framtidens transporter utifrån Malmö stads nya trafik- och mobilitetsplan. Kampanjen Mobility challenge som pågår den 16 till den 23 oktober testar hur boende och anställda i Västra hamnen tar sig till och från bostaden och arbetsplasen som om det vore 2030. 

Västra hamnen har kommit halvvägs i sin utbyggnad. Idag jobbar och bor cirka 20 000 människor Västra hamnen. När området är fullt utbyggt runt år 2035 blir summan cirka 40 000. Det kommer att ställas höga krav på pendlare inom och utanför Malmö att ta sig till, från och inom Västra hamnen på ett smart och hållbart sätt. Malmö växer snabbt. Antalet Malmöbor är upp emot 400 000 år 2030. Översiktsplanen slår fast att Malmö ska bli en tät, grön och blandad stad inom Yttre ringvägen och det gör att vi i framtiden måste samsas än mer om utrymmet i staden. Vi måste helt enkelt skapa mer Malmö åt fler.

Mobility Challenge handlar inte om en bilfri dag, utan om hur vi använder stadens utrymme för transporter och mobilitet.Bilar kommer även i framtiden vara ett transportsätt i staden. Målet i Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är att antalet bilar inte ska öka i staden till 2030, trots att vi blir så pass många fler Malmöbor. Därför vill Malmö stad i samarbete med föreningen ”Västra hamnen – Have it all” testa beteende och inhämta ny kunskap om hur människor kan ta sig till och från sin bostad eller arbetsplats i Västra Hamnen.

En ny Malmöexpressen mellan Lindängen och Västra hamnen är på plats om drygt två år. Malmö stad planerar också att bygga två nya broar för gång-, cykel- och busstrafik till och från Västra hamnen.