Publicerad 2017-12-19 13:40

Senast uppdaterad 2018-01-02 13:17

MKB bygger studentbostäder vid Stapelbäddsparken

Planområdet med Lilla Varvsgatan i norr, Östra Varvsgatan i öst och Stapelbäddsparken i väst. Illustration av Erséus Arkitekter AB.

Planområdet med Lilla Varvsgatan i norr, Östra Varvsgatan i öst och Stapelbäddsparken i väst. Illustration av Erséus Arkitekter AB.

Nu är det klart med en detaljplan som gör det möjligt för MKB att bygga 120 nya studentbostäder i Västra Hamnen.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ändra detaljplanen för
området, så att det blir möjligt att bygga fler bostäder. I kvarteret närmast Stapelbäddsparken finns redan Stämpen, som är ett boende för unga och studenter. Nu bygger MKB ytterligare 120 studentlägenheter.