Publicerad 2012-01-16 16:42

Senast uppdaterad 2018-05-22 10:11

Västra Hamnen växer — även på webben

Västra Hamnen växer och kommer att fortsätta växa med Varvsstaden och Masthusen som tydliga exempel på detta.

Ytterligare ett exempel är att du nu även kan följa utvecklingen  på vastrahamnen.se - en ny webbplats där alla aktörer ger en samlad bild av det som byggs i Västra Hamnen.

Vastrahamnen.se ska förmedla en helhetsbild av Västra Hamnen och visa på de många möjligheterna i området. Besökarna kan bland annat ta del av intervjuer, nyheter, ideér, byggprojekt och allt annat som spirar i Västra Hamnen. Med fokus på hållbarhetsfrågor, nyskapande arkitektur och blandningen av verksamheter kommer området alltid att ligga i framkant när det gäller stadsutveckling.
Vastrahamnen.se är ett samarbete mellan Malmö stad och ett tjugotal olika aktörer i området.

Om Varvsstaden och Masthusen:

Varvsstaden är ett av Malmös stora utvecklingsområden. Här planeras för cirka 2 000 bostäder samt verksamhetsytor med plats för 5 000 arbetsplatser — allt ifrån restauranger, kaféer, hantverkare till moderna kontor.

Masthusen är ett ca 100 000 kvm stort område i mitten av Västra Hamnen som ska omvandlas från industriområde till tät stadsmiljö med boende, kontor, verksamheter och service.

Relaterad information: www.vastrahamnen.se