Publicerad 2018-09-24 10:50

Senast uppdaterad 2018-09-24 14:20

Mobility Challenge utmanar boende och företag  

Mobility Challenge pågår den 1 till 12 oktober i Västra Hamnen.

I Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är målet att antalet bilar inte ska öka i staden till 2030, trots att vi blir fler Malmöbor. Hur ska vi då använda stadens utrymme för transporter och mobilitet på bästa sätt? Den 1 till 12 oktober pågår tävlingen Mobility Challenge som testar hur boende och anställda i Västra Hamnen tar sig till och från bostaden och arbetsplatsen.

Idag jobbar och bor cirka 20 000 människor i Västra Hamnen. När området är fullt utbyggt runt år 2035 kommer siffran ha fördubblats till 40 000. Det innebär att det kommer ställas höga krav på pendlare inom och utanför Malmö att ta sig till, från och inom Västra Hamnen på ett smart och hållbart sätt.

Testa beteenden och få kunskap om resvanor

Mobility Challenge är ett steg på vägen mot ett mer modernt och hållbart Västra Hamnen. Genom tävlingen som hölls första gången 2017, vill Malmö stad i samarbete med föreningen ”Västra hamnen – Have it all” testa beteende och inhämta kunskap om hur människor kan ta sig till och från sin bostad eller arbetsplats i Västra Hamnen.

Mellan den 1 till 12 oktober uppmuntras boende och anställda i området att teama upp sig och tävla om vilket lag som  lyckas bäst med att resa så hållbart som möjligt under två veckor. 

80 procet av resorna ska vara hållbara 2030

Trafik- och mobilitetsplanen har fått stort genomslag i Västra Hamnen med engagerade företag som själva ser vinsterna med arbetet. Det handlar om deras vardag och hur vi tillsammans ska få ut det bästa av Västra Hamnen. Västra Hamnen är ett av trafik- och mobilitetsplanens tretton områden i Malmö.

Förhoppningen är att arbetet i Västra Hamnen ska kunna inspirera arbetsformer i de övriga områdena. I trafik- och mobilitetsplanen finns målet att antalet hållbara resor ska öka från 67% år 2013 till 80% år 2030.