Publicerad 2018-11-09 15:52

Senast uppdaterad 2019-04-29 11:30

Arbete med ny cirkulationsplats på Stora Varvsgatan

Den rödmarkerade ytan visar hela arbetsområdet.

Den rödmarkerade ytan visar hela arbetsområdet.

Vi bygger en ny cirkulationsplats i korsningen Stora Varvsgatan och Einar Hansens Esplanad. Arbetet beräknas vara klart den 31 mars 2020.

Arbetet är uppdelat i tre etapper:

  1. Vecka 18 (29/4 – 3/5) Mittrefuger inom arbetsområdet rivs på Stora Varvsgatan.
  2. Vecka 19 (6/5 – 10/5) Tillfällig väg byggs förbi arbetsplatsen.
  3. Vecka 20 (13/5 – 31/3 2020) Arbete med ombyggnation startar. Einar Hansens Esplanad stängs vid Slädgatan 15/5 kl 07:00.

Under hela ombyggnationen kommer Stora Varvsgatan att vara öppen i ett körfält i vardera riktning. Gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet.