Västra Klagstorp

Västra Klagstorp, beläget i västra Malmö nära Tygelsjö, har trots sin närhet till stan kvar sin genuina bykänsla. Här finns mycket bra kommunikationer till Hyllie och centrala Malmö och man tar sig smidigt ut på motorvägarna om man ska till Köpenhamn, Lund eller mot Trelleborg.

En gren på ett blommande äååelträd mot en klar himmel som bakgrund.

Vad händer just nu?

Ikano Bostad kommer att bygga 77 bostäder i Västra Klagstorp och dom planeras vara klara år 2024. Markarbeten startar under hösten 2020 med planerad byggstart för 26 stycken radhus under våren 2021 och med första inflyttning sommaren 2022.

I samband med det kommer fastighets- och gatukontoret under hösten att påbörja arbetet med den allmänna platsmarken som till exempel att rusta upp naturområdet och vallen mellan den före detta industritomten och östra delarna av Västra Klagstorp. Skyddsvallen som idag skiljer det nya området från det befintliga kommer att öppnas upp med gång- och cykelstigar som knyter samman det nya bostadsområdet med resten av Västra Klagstorp.

Naturområdet kommer också att få nya planteringar av träd och buskar. Det kommer bland annat planteras fruktträd med fint vårflor och goda frukter. Delar av vallen kommer vara kvar och det kommer även fortsättningsvis att finnas öppna gräsytor för pulkaåkning och promenader. Det planeras även för en ny gångbana längs med Gamla Borrebackevägen fram till Kyrk-vallavägen för att lättare och säkrare röra sig som gående längs med gatan. Detta kommer att påbörjas när bostäderna byggts klart.

Senast ändrad: 2020-10-08 14:39