Tre mil nya cykelbanor

Det ingår 14 cykelobjekt – totalt cirka tre mil – i Storstadspaketet. Objekten genomförs successivt under perioden 2019–2031.

Karta över Malmö där cykelbanorna i Storstadspaketet är markerade.

De oranga linjerna visar var det planeras att byggas cykelbanor i Storstadspaketet.

Malmö stad har som mål att fler ska välja cykeln i framtiden, och det finns samtidigt ett stort behov av att bygga ut och utöka kapaciteten för detta. Med satsningarna som ingår i Storstadspaketet gör Malmö stad det dessutom möjligt att binda ihop staden bättre med hjälp av cykelbanor som är kopplade till busstråken. Fler får då möjlighet att resa hållbart till och från buss- och tågstationer. Fler cykelbanor bidrar även till ökad framkomlighet och säkerhet för den som cyklar.

Total investeringskostnad: 573 miljoner kronor. Staten är medfinansiär genom Sverigeförhandlingen med 143,3 miljoner kronor (25 %). Investeringskostnaderna är enligt 2016 års prisnivå.

Senast ändrad: 2020-09-22 16:31